ULTRAD¬WIĘKOWE WYKRYWANIE PRZECIEKÓW


W trakcie przecieku płyn (ciecz lub gaz), przepływa z obszaru wysokiego ci¶nienia do obszaru niskiego ci¶nienia. W trakcie tego przepływu, w miejscu wycieku, występuje przepływ turbulencyjny. Ma on silne składowe ultradĽwiękowe, które s± wykrywane przez detektor wycieków. Słychać je w słuchawkach przyrz±du a ich poziom jest widoczny na jego mierniku. Ogólnie rzecz bior±c, im większy wyciek, tym wyższy jest poziom ultradĽwięków. Intensywno¶ć sygnału ultradĽwiękowego szybko spada wraz z odległo¶ci± od jego Ľródła co lokalizuje sygnał, pozwalaj±c diagno¶cie dokładnie okre¶lić miejsce przecieku.  

Jedn± z największych zalet detektorów ultradĽwiękowych przy wykrywaniu przecieków jest to, że s± czułe na dĽwięk a nie na specyficzny rodzaj gazu. Dlatego mog± wykrywać przecieki różnych gazów. Najczę¶ciej, detektory te s± używane do wykrywania nieszczelno¶ci instalacji sprężonego powietrza.


Detektory ultradĽwiękowe s± bardzo przydatne do wykonania audytu energetycznego firmy, którego głównym celem jest zmniejszenie zużycia energii w firmie.

Przeciek ci¶nieniowy

Przeciek podci¶nieniowy

Więcej informacji -   KONTAKT 


© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE