ULTRAD¬WIĘKOWE WYKRYWANIE NIESPRAWNO¦CI

URZˇDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

 

Wyładowania łukowe, wypalanie ¶cieżki, wyładowania koronowe (ulotowe), wszystkie powoduj± pewn± formę jonizacji, która zakłóca molekuły powietrza w pobliżu. Przyrz±d Ultraprobe wykrywa hałas wysokiej częstotliwo¶ci powstaj±cy w wyniku tych zjawisk i transformuje go do niższego zakresu częstotliwo¶ci słyszalnego przez człowieka. Hałas ten, dla każdego rodzaju zjawiska (uszkodzenia) jest jako¶ciowo różny. Intensywno¶ć sygnału można zobaczyć na mierniku przyrz±du. Normalnie, urz±dzenia elektryczne nie powinny generować hałasu, chociaż niektóre z nich mog± wytwarzać buczenie o częstotliwo¶ci 50 Hz lub pewien ustalony hałas mechaniczny. Nie powinny one być zakłócane przez nierównomierne dĽwięki podobne do skwierczenia przy smażeniu, dĽwięki zmienne i podobne do trzasku wyładowania elektrycznego.

Przyrz±dy ultradĽwiękowe s± min. bardzo przydatne do wykrycia sytuacji, gdy istnieje zagrożenie łukiem elektrycznym.

Więcej informacji -  KONTAKT

   


© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE