ULTRADŹWIĘKOWE WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI
z WYKORZYSTANIEM
GENERATORA ULTRADŹWIĘKÓW - TEST TONOWY
Jednym z przykładów zastosowania testu tonowego, jest sprawdzanie szczelności na połączeniach elementów wymienników ciepła. Stosuje się w tym przypadku generator ultradźwiękowy (na fotografii niżej w kolorze żółtym) najczęściej w wersji z końcówką rurową.
Przyłączony do jednego z króćców wymiennika "napełnia" go ultradźwiękami a miejsca przecieków są lokalizowane przyrządem Ultraprobe.

Drugim przykładem zastosowania metody tonowej jest sprawdzanie szczelności ścian kurtynowych budynków (ang. building envelopes lub curtain walls). Przy pomocy przyrządów ultradźwiękowych UE Systems, można bardzo skutecznie lokalizować nieszczelności ścian zewnętrznych budynków prowadzące do przecieków wody, infiltracji powietrza i w konsekwencji tego do strat energii.
W niektórych przypadkach naturalny przepływ powietrza przez nieszczelność w ścianie/elewacji wytwarza ultradźwięki przydatne do jej wykrycia. W większości przypadków do wykrycia takich przecieków wykonuje się TEST TONOWY.
Po jednej stronie przegrody/ściany w budynku, umieszcza się generator ultradźwiękowy. Po jej drugiej stronie, na zewnątrz budynku, operator przy pomocy przyrządu ultradźwiękowego wykrywa miejsce nieszczelności, przez które „przeciekają” generowane w budynku ultradźwięki.

Inspektor lokalizujący nieszczelności ściany zewnętrznej przy pomocy przyrządu Ultraprobe 10000 UE Systems. Sprawdzanie penetracji ultradźwięków wzdłuż uszczelki okna (wykrywanie miejsca przecieku).

 

Wszechkierunkowy generator ultradźwięków UE Systems używany do testowania przegród zewnętrznych budynku.

Klasycznym przykładem  zastosowania metody tonowej jest sprawdzanie jakości uszczelnienia elementów nadwozia samochodu. W jego wnętrzu umieszcza się generator ultradźwiękowy. Na zewnątrz, przy pomocy Ultraprobe można śledzić “przecieki” tego dźwięku, generowanego wewnątrz nadwozia. W ten sposób wykrywa się miejsca nieszczelności nadwozia.Kontrola jakości na taśmie montażowej w zakładach Ford, przy użyciu przyrządu Ultraprobe (za New York Times) 

Więcej informacji - KONTAKT


© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE