EMONITOR® CMS (Condition Monitoring Software)

Program Rockwell Automation do Monitorowania Stanu Maszyn

Przykładowy obraz danych w programie Emonitor CMS


Emonitor CMS jest wielofunkcyjnym programem Rockwell Automation do Monitorowania Stanu Maszyn. Zawiera narzędzia potrzebne w najbardziej zaawansowanych systemach monitorowania stanu maszyn. Program opracowano na podstawie ponad 50-letnich doświadczeń Rockwell Automation w tej dziedzinie.


Emonitor CMS może być podstawą systemu Utrzymania Ruchu w oparciu o Monitorowanie Stanu Maszyn (CBM - Condition Based Maintenance).


Emonitor CMS to obecnie najbardziej kompleksowe narzędzie do zaprojektowania i stosowania w przemyśle systemu Utrzymania Ruchu w oparciu o Monitorowanie Stanu Maszyn.

   

  

Emonitor CMS 4.0 jest kolejnym etapem ewolucji programu Emonitor, jednego z wszechstronnie sprawdzonych w przemyśle, od lat powszechnie używanych i cenionych programów do monitorowaniu stanu maszyn. Numer 4.0 to kontynuacja numeracji dotychczasowych wersji programu. Emonitor CMS 4.0 zapewnia funkcjonalność i elastyczność dawnego pakietu Emonitor Enterprise Unlimited, najbardziej kompleksowego do tej pory, programu Emonitor v3.7 Rockwell Automation. 

Emonitor CMS to także program diagnostyczny i informacji o stanie maszyn, który wraz ze sprzętem pomiarowym Rockwell Automation Allen Bradley ma bardzo duże możliwości wykonywania diagnostyki maszyn.

Integracja różnych technologii monitorowania stanu maszyn w programie Emonitor CMS zapewnia uzyskanie pełnego obrazu stanu zasobów w firmie. W programie, zintegrowano wiele technologii monitorowania stanu urządzeń. Są to między innymi monitorowanie drgań, termografia, analiza oleju i analiza prądu zasilającego silnik.

Pierwsza ilustracja powyżej, to przykładowy obraz monitorowanych danych z bazy programu Emonitor CMS. Pokazano jednocześnie w oddzielnych panelach min. trend i spektra drgań oraz obraz termograficzny i dane dotyczące stanu oleju dla danego miejsca pomiaru (monitorowania).

 

We wspólnej bazie danych są zintegrowane dane z systemów monitorowania Dynamix Rockwell Automation Allen Bradley:

- monitorowania online ciągłego z zabezpieczeniem (z automatycznym wyłączaniem maszyn krytycznych zmierzających do awarii)

- monitorowania online nadzorowego z automatycznym zbieraniem danych w określonych odstępach czasowych

- monitorowania offline z przenośnymi zbieraczami danych/analizatorami. mów monitorowania off-line ze zbieraczami danych/analizatorami


System monitorowania stanu maszyn w firmie, może składać się z kombinacji wyżej opisanych systemów połączonych z programem Emonitor CMS w jeden system jak na ilustracji poniżej.


Inteligentne wsparcie decyzji w Emonitor CMS

Program zawiera narzędzie do Inteligentnego Wsparcia Decyzji, które pozwala na automatyczne przeanalizowanie ogromnych ilości informacji. Odciążenie od tych, często rutynowych czynności, pomaga analitykowi w skupieniu się na maszynach, które wymagają największej uwagi i daje więcej czasu na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów utrzymania ruchu w zakładzie. Dzięki tej funkcji, na podstawie automatycznie analizowanych danych, tworzone są automatycznie wymagania wykonania prac konserwacyjnych.

Narzędzie inteligentnego wsparcia decyzji używa zestawów reguł, które wykorzystują dane z bazy do określenia gdzie występują problemy i jak są groźne. Program zawiera zestawy reguł dla następujących typowych maszyn:

1. Silnik elektryczny

2. Pompa

3. Wentylator

4. Turbina

5. Skrzynia przekładniowa

Użytkownik może tworzyć swoje własne reguły, aby modelować maszynę i sytuacje, które są specyficzne dla określonego procesu.Poprzez prosty interfejs graficzny (schemat powyżej), są tworzone i łączone ze sobą drzewa logiczne (z zastosowaniem bramek logicznych i oraz lub)


Każdy z tych zestawów reguł może być zastosowany do danego urządzenia, w celu przeanalizowania określonego problemu na przykład niewyważenia lub nieosiowości. Podstawa tych reguł to przemysłowe standardy drganiowe i ponad 50 letnie doświadczenie Rockwell Automation w przemyśle w dziedzinie monitorowania stanu maszyn. Moduł Inteligentnego Wsparcia Decyzji pozwala użytkownikowi na modyfikacje tych reguł tak, aby jak najlepiej dopasować je do danej maszyny.

Zarządzanie Zasobami w Emonitor CMS

Program Emonitor CMS zawiera elementy Zarządzania Maszynami i Urządzeniami w firmie.

Inne ważne informacje o programie Emonitor CMS:

  • Architektura Klient Serwer

 Emonitor CMS można zainstalować:

 - na dowolnej liczbie komputerów klientów, które mają dostęp do bazy danych na serwerze. Wersja podstawowa  programu (1 licencja) zapewnia jednoczesny dostęp do serwera bazy danych dla do 4 użytkowników jednocześnie (licencja równoległa). Każda dodatkowa licencja otwiera jednoczesny dostęp do bazy danych kolejnym 4 użytkownikom.

lub

-  na tym samym komputerze co baza danych dla zastosowania niezależnego (autonomicznego) programu.

  • Baza danych

Bazą danych programu EMONITOR CMS 4.0 jest Microsoft SQL 2012. W wielu aplikacjach Emonitor CMS można   zastosować program MS SQL Server Express 2012.

  • Narzędzia integracji. EMONITOR CMS 4.0 zawiera narzędzia integracji pozwalające sprostać wielu potrzebom pomiarowym i analitycznym w tym:

- Import tagów z Kontrolera Logix RA, wg harmonogramu lub na życzenie

- Eksport danych poprzez OPC używając będący do dyspozycji Serwer OPC

- Import danych z każdego Serwera OPC

- Eksport każdego wykresu do Excela

- Brama komunikacji z systemami CMMS

Więcej informacji  -  KONTAKT© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE