PROFILAKTYKA MASZYN

    Profilaktyka Maszyn - Proaktywne Utrzymanie Ruchu (ang. Proactive Maintenance), to zapobieganie zagrożeniom dla sprawnego działania maszyn.

Wcześniejsze zapobieganie zagrożeniom maszyny awariami zmniejsza koszty produkcji wpływając korzystnie na ogólną efektywność ekonomiczną firmy.

    W obecnej, niezwykle konkurencyjnej gospodarce, zrównoważone utrzymanie ruchu i gospodarka remontowa w firmie wymagają stosowania profilaktyki maszyn.

Profilaktyka maszyn jest w zakładach produkcyjnych ważnym elementem strategii wytwarzania produktów określanej jako - Oszczędne Wytwarzanie (ang. Lean Manufacturing). Jest to ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych zmierzające do zmniejszania zużycia zasobów do wytworzenia produktu.

    Elementem systemu Proaktywnego Utrzymania Ruchu jest Predykcyjne Utrzymanie Ruchu, konserwacja predykcyjna (ang. Predictive Maintenance - PdM).

Predykcyjne Utrzymanie Ruchu to wykonywanie napraw i zabiegów konserwacyjnych na podstawie znajomości trendu stanu maszyn i prognozowanie na tej podstawie jaki ten stan może być w przyszłości.

W tym celu stan maszyn jest monitorowany, czyli są wykonywane i analizowane systematyczne pomiary wybranych parametrów w czasie pracy maszyny, które świadczą o jej stanie.

Monitorowane parametry, to przede wszystkim drgania maszyn (przyśpieszenie drgań, prędkość drgań, przemieszczenie drgań, widmo drgań), a także temperatura, wielkość przepływu, warunki smarowania (w tym stan oleju smarującego), względne położenie elementów maszyny i inne. Na podstawie analizy tych parametrów (diagnostyka maszyn) oraz trendu ich zmian prognozuje się stan maszyny w czasie. W oparciu o te dane określa się niezbędne zabiegi konserwacyjne zapewniające dalszą bezawaryjną pracę maszyny. Jedną z najbardziej efektywnych jest diagnostyka wibroakustyczna maszyn określana również jako wibrodiagnostyka maszyn.


© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE