OPROGRAMOWANIE UE Systems
WSPÓŁPRACUJĄCE z
ULTRADŹWIĘKOWYMI DETEKTORAMI Ultraprobe
UE Ultratrend DMS - Program do gromadzenia danych pomiarowych (wyniki pomiarów przyrządami ultradźwiękowymi Ultraprobe UE Systems), określania trendów (zmiany wartości mierzonych parametrów maszyny/instalacji w czasie) i automatycznego sporządzania raportów na podstawie zebranych danych. W programie zdefiniowane są raporty różnego rodzaju.
Jednym z nich jest raport pokazujący wielkość oszczędności w eksploatacji instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych, po usunięciu przecieków zlokalizowanych przy pomocy przyrządów ultradźwiękowych Ultraprobe UE Systems. Jest to jednocześnie informacja o tym jak zmniejszyła się wielkość emisji dwutlenku węgla przez firmę czyli jej ślad węglowy (Carbon Footprint), w wyniku usunięcia tych przecieków. Jednym ze zdefiniowanych raportów jest raport pokazujący w jakim stanie jest łożysko toczne. Dane zebrane przy pomocy przyrządów ultradźwiękowych Ultraprobe UE Systems i zgromadzone w programie Ultratrend DMS można przeglądać i analizować w różnoraki sposób. Można je także eksportować do programu MS Excel i tam poddawać dalszej obróbce.
UE Spectralyzer - Program diagnostyczny do analizy sygnału ultradźwiękowego. To program do analizy widmowej, który zmienia PC we w pełni funkcjonalny analizator FFT. Można oglądać zarówno obrazy widma jak i przebiegów czasowych zarejestrowanych dźwięków. Dodatkowe funkcje umożliwiają analizę szczegółowych przypadków diagnostycznych. Na przykład kalkulator częstotliwości łożyskowych daje możliwość określenia, jaki element łożyska tocznego uległ uszkodzeniu (bieżnia zewnętrzna, bieżnia wewnętrzna, element toczny lub koszyczek). Dzięki tej funkcji diagnostyka łożysk tocznych jest możliwa w szerszym zakresie. Przy użyciu UE Spectralyzer, łatwo tworzy się “obrazy dźwięku” do potrzeb raportów. Można załączyć do pliku raportu każdą próbkę dźwięku, lub jego widma.

  

                                   Obraz danych wg daty                                        Widmo próbki dźwięku
           Obraz danych historycznych i kolumn sortowania do analizy                              Próbka dźwięku – przebieg czasowy

 

Rejestracja danych i próbek dźwięku na karcie SD w Ultraprobe 15000 i w Ultraprobe 10000, ułatwia ich przeładowanie do komputera z programami Ultratrend DMS i SpectralyzerPróbka dźwięku, może być związana z jednym z 400 plików danych zapamiętanych w wymienionych wyżej przyrządach Ultraprobe. W przypadku innych modeli Ultraprobe próbki dźwięku można nagrywać na zewnętrznym rejestratorze dźwięku.


Więcej informacji - KONTAKT


2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE