SYSTEMY MONITOROWANIA STANU MASZYN - Rockwell Automation Dynamix™

Rockwell Automation Dynamix™ oferuje obecnie jako jeden dostawca nieporównanie szeroki zakres systemów monitorowania stanu maszyn wirujących. Umożliwiają one optymalizację eksploatacji maszyn pod względem technicznym i ekonomicznym. Zapewniają także bezpieczeństwo eksploatacji. Są to następujące systemy: 

* MONITOROWANIE CIĄGŁE z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZANIEM AWARYJNYM (dla maszyn krytycznych) -   Dynamix1444 i DynamixXM oraz program EMONITOR®CMS do monitorowania stanu i diagnostyki maszyn.

*   MONITOROWANIE ON-LINE NADZOROWE z automatycznym zbieraniem danych w określonych odstępach czasowych - system Dynamix XM™ Sekwencyjny i Enwatch™. Enwatch jest oparty na sieci Ethernet i programie EMONITOR CMS. Transmisja danych także w wersji bezprzewodowej. Dane są gromadzone w tym samym programie EMONITOR CMS który jest używany dla systemu monitorowania off-line.

* MONITOROWANIE OFF-LINE ZE ZBIERACZAMI DANYCH - program EMONITOR CMS  do monitorowania stanu  i diagnostyki maszyn plus zbieracz danych i analizator Dynamix 2500 .

* PROGRAM do MONITOROWANIA STANU i DIAGNOSTYKI MASZYN EMONITOR CMS wykorzystuje architekturę SQL klient/serwer w konfiguracjach dla pojedynczego użytkownika, sieci lokalnych (LAN) i sieci rozległych (WAN). Program  pracuje w oparciu o bazę danych Microsoft SQL 2012. Zapewnione jest kompatybilności z większością systemów informatycznych przedsiębiorstwa.

*   AKCESORIA do systemów pomiarów drgań i monitorowania stanu maszyn (AKCESORIA).

Poprzez ciągły rozwój swoich produktów linii Dynamix (d. ENTEK) Rockwell Automation osiągnął  w jednym systemie informacji o maszynach integrację:

*   różnych technik monitorowania stanu maszyn to znaczy off-line (ze zbieraczami danych), on-line nadzorowe (Dynamix XM Sekwencyjny  i Enwatch), ciągłe z wyłączaniem awaryjnym (Dynamix 1444 i Dynamix XM).

*   różnych technologii monitorowania stanu maszyn - drganiowej, analizy oleju, termografii i danych procesowych  

Program EMONITOR CMS ma otwartą architekturę pozwalającą na wymianę informacji z innymi systemami w przedsiębiorstwie. Jednym z nich jest skomputeryzowany program utrzymania ruchu i zarządzania majątkiem CMMS (Computerized Maintenance Management System), systemami DCS i sterownikami PLC.

Więcej informacji    -  KONTAKT


© 2003-2019 Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE