KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PROFILAKTYKI MASZYN

Profilaktyka Maszyn - Proaktywne Utrzymanie Ruchu pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacji, straty produkcyjne, podwyższyć jakość produkcji, zwiększyć bezpieczeństwo pracowników (w tym obniżyć poziom drgań i hałasu w miejscu pracy).

   Predykcyjne Utrzymanie Ruchu, konserwacja predykcyjna (Predictive Maintenance -PdM), to następujące korzyści:

- remont maszyny wykonuje się tylko wtedy, gdy jest konieczny (remont uwarunkowany stanem  maszyny)

- unika się niespodziewanych awarii maszyn,

- można prognozować zakres i termin koniecznego remontu (pozwala to na organizacyjne przygotowanie się do jego przeprowadzenia),

- po wykonaniu remontu i ponownym uruchomieniu maszyny można obiektywnie ocenić jego jakość,

- zwiększa się niezawodność maszyn i sprzętu

- zmniejsza się koszt eksploatacji maszyn.

   Według szacunków firmy Rockwell Automation opartych na analizie rzeczywistych przypadków, prawidłowo zaplanowany i wykonywany Program Profilaktyki Maszyn i predykcyjnego utrzymania ruchu przeciętnie obniża koszty eksploatacji maszyn od 25% do 50% oraz straty produkcyjne od 10% do 20%.

    Ogólnie rzecz biorąc koszty prawidłowo zastosowanego Programu Profilaktyki Maszyn i predykcyjnego utrzymania ruchu zwracają się w przeciągu 6 miesięcy a całkowite korzyści przekraczają wielokrotnie początkowe inwestycje w uruchomienie tych programów.

    Jedna z największych firm samochodowych w USA wdrażając kompleksowy program Profilaktyki Maszyn i predykcyjnego utrzymania ruchu zaoszczędziła w jednym z rocznych okresów ok. 100 mln. dolarów. Wskutek tego ogólny zysk firmy w tym okresie wzrósł o 3%. 

    Największe korzyści ze stosowania Profilaktyki Maszyn i predykcyjnego utrzymania ruchu osiągane są między innymi w przemysłach: WIELKA CHEMIA, PETROCHEMIA, WYDOBYCIE i PRZESYŁANIE GAZU ZIEMNEGO, PAPIERNICZY, ENERGETYKA, DYSTRYBUCJA WODY, OKRĘTOWY, SAMOCHODOWY, HUTNICTWO, WĘGLOWY, FARMACEUTYCZNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE BUDYNKÓW, SPOŻYWCZY, KOLEJE.

    Profilaktyka maszyn i predykcyjne utrzymanie ruchu są najbardziej efektywne między innymi w przypadku urządzeń: SILNIKI ELEKTRYCZNE, TURBINY, WENTYLATORY I DMUCHAWY, POMPY, PRZEKŁADNIE ZĘBATE, OBRABIARKI, WRZECIONA OBRABIAREK, SILNIKI O RUCHU POSUWISTO-ZWROTNYM, MASZYNY PAPIERNICZE, PRZENOŚNIKI, PRZEKŁADNIE PASOWE, MŁYNY UDAROWE, MŁYNY KULOWE, ZESPOŁY SILNIK-GENERATOR. 

   Dobrze zastosowany program profilaktyki maszyn i predykcyjnego utrzymania ruchu może wpłynąć pozytywnie na kluczowe wskaźniki efektywności w firmie (ang. Key Performance Indicators - KPI) to znaczy na:

    Rentowność Zasobów Netto (ang. Return on Net Assets - RONA)

    -  Niższe koszty zapasów

    -  Ograniczenie zapasu części zamiennych

    -  Przesunięcie w czasie zaplanowanych zabiegów naprawczych/eksploatacyjnych

    -  Całkowitą efektywność wyposażenia (ang. Overall Equipment Effectiveness - OEE)

    -  Zwiększenie dostępności, wskaźników, jakości i bezpieczeństwa

    -  Zmniejszenie niezaplanowanych postojów i ograniczenie czasu trwania postojów zaplanowanych

    -  Zmniejszenie średniego czasu do naprawy (ang. Mean Time ToRepair - MTTR)

  W wielu przypadkach uniknięcie jednej niespodziewanej awarii ważnego urządzenia zapewniło zwrot kosztów zakupu sprzętu i przeszkolenia ludzi realizujących Program Profilaktyki Maszyn i predykcyjnego utrzymania ruchu.


© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE