ZBIERACZ DANYCH Dynamix 2500

Moduł FRF (Funkcja Odpowiedzi Częstotliwościowej) 

Używając Analizatora/zbieracza danych Dynamix 2500 z modułem rozszerzającym FRF można między innymi:

- Określić częstotliwości drgań własnych maszyny lub struktury w bardziej zaawansowany sposób niż moduł Test Uderzeniowy (Bump Test). Zamiast prostego wskazania częstotliwości przy której występuje rezonans, jest wychwytywana informacja o odpowiedzi częstotliwościowej testowanej struktury.

- Wykorzystać dane FRF razem z oprogramowaniem do analizy modalnej do modelowania sposobu reakcji struktury na siły wymuszające.

- Wykorzystać dane FRF do wychwytywania informacji o tym, jak maszyna porusza się w trakcie jej działania. Można je także wykorzystać razem z oprogramowaniem do analizy ODS (Operation Deflection Shape)


 

                                                         Pomiar FRF                                                                                      

Więcej informacji -  KONTAKT

 © 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE