Rockwell Automation Dynamix 1444 - SYSTEM MONITOROWANIA CIĄGŁEGO


z WYŁĄCZANIEM AWARYJNYM

Monitory Allen-Bradley Dynamix 1444 z Rockwell Automation, to działający w sieci EtherNet/IP zintegrowany system monitorowania drgań z funkcją automatycznego wyłączania awaryjnego.

Moduły Dynamix 1444 monitorują i w przypadku urządzeń krytycznych zabezpieczają je przed awarią wyłączając automatycznie.

Parametry krytyczne, których poziom decyduje o wyłączeniu awaryjnym są przetwarzane w czasie rzeczywistym przez Inteligentne moduły I/O serii Dynamix™ umieszczone w standardowej sieci Ethernet TCP/IP EtherNet/IP™. Informacje uzyskane z przetwarzania tych parametrów służą także do oceny obecnego i przewidywanego stanu maszyn.Uniwersalne moduły Dynamix 1444 mogą być zastosowane jako niezależne rozwiązanie do obsługi danych monitorowania stanu. Źródłem danych monitorowania mogą być zwykłe silniki, pompy i wentylatory lub część systemu TSI (Turbine Supervisory Instrumentation system).

Dynamix 1444 może spełniać swą funkcję automatycznego wyłączenia awaryjnego (zabezpieczenia) całkowicie samodzielnie używając zintegrowanych przekaźników i może przekazywać do systemu sterowania i systemów zarządzania w zakładzie informacje o statusie maszyny i danych dotyczących jej stanu w tym dyskretne parametry wskazujące na uszkodzenie.

Jako część systemu Zintegrowanej Architektury Rockwell Automation (Rockwell Automation Integrated Architecture®), konfiguracja i zarządzanie systemem Dynamix jest realizowane poprzez sterownik Logix, który jest połączony poprzez sieć przemysłową EtherNet/IP.

Silne połączenie systemu Dynamix z systemem Zintegrowanej Architektury pozwala zastosować inne aplikacje elementów tej architektury takie jak kontrolery, produkty wizualizacji inne produkty typu Wejście/Wyjście.

Ścisłe powiązanie pomiędzy systemem monitorowania stanu maszyn a systemem sterowania w standardowej sieci Ethernet TCP/IP EtherNet/IP™, pozwala użytkownikom doskonalić systemy wizualizacji i informacji. Na przykład z oprogramowaniem Studio 5000 Rockwell Software z Rockwell Automation, użytkownicy mogą rozmieścić i programować monitorowanie-stanu w tym samym środowisku projektowym, które jest używane w systemach automatycznego sterowania. Zapewnia to elastyczność projektowania oprzyrządowania maszyn i wydajność operacyjną urządzeń.

System Dynamix 1444 to innowacyjne rozwiązanie zapewniające niższy koszt i prostsze rozwiązanie systemów monitorowania stanu maszyn.


Przykładem integracji monitorów Allen Bradley® Dynamix 1444 Rockwell Automation w systemie automatyki jest system rurociągów gazowych dużej europejskiej firmy zarządzającej infrastrukturą transportową gazu ziemnego i biogazu. Firma zarządza i konserwuje 15,500 km sieci rurociągów gazowych wzdłuż których jest wiele stacji magazynowania i przetłaczania gazu.

W systemie jest 50 turbin gazowych (osiem różnych modeli wykonanych przez trzech różnych producentów) rozmieszczonych w dziewięciu miejscach.

Główny system sterowania turbin gazowych przepompowni jest oparty na produktach Allen-Bradley Rockwell Automation. Elementami odpowiedzialnymi za monitorowanie stanu turbin są moduły Allen-Bradley® Dynamix 1444 do pomiarów dynamicznych.

Dzięki standaryzacji było możliwe dostarczenie we wszystkich przypadkach jednolitych schematów operacyjnych i procedur. Nie byłoby to możliwe przy zastosowaniu zróżnicowanych systemów sterowania.


Monitory z rodziny Dynamix 1444 są przystosowane do pracy przy temperaturach od -25° to 70°C i napięciu 18 do 32 volt. Są przystosowane do używania w warunkach zagrożenia wybuchem i odpowiadają standardom morskim w zakresie wstrząsów i drgań. Dynamix 1444-Wideo to ogólna prezentacja systemu monitorowania Dynamix 1444. W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat monitorów Allen-Bradley Dynamix 1444, prosimy o kontakt.  

Więcej informacji  -  KONTAKT

 © 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE