DIAGNOSTYKA DRGANIOWA MASZYN

(wibrodiagnostyka, diagnostyka wibroakustyczna)

Drgania są dobrym wskaźnikiem stanu maszyny. Diagnostyka maszyn z wykorzystaniem pomiarów i analizy drgań opiera się na trzech podstawowych zasadach:

*   wszystkie maszyny o ruchu obrotowym drgają,

*   energia drgań rośnie, gdy stan maszyny pogarsza się,

*   przy obecnym stanie techniki drgania mogą być dokładnie zmierzone i zinterpretowane (wyniki wielu okresowych pomiarów mogą być zebrane w komputerowej bazie danych do dalszej obróbki, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji włącznie).


 
   

Prowadzone od wielu lat prace badawcze i doświadczenia zbierane z praktycznych zastosowań pozwalają na coraz efektywniejsze wykorzystanie dla celów diagnostyki, informacji zawartych w mierzonych i analizowanych drganiach maszyn.

Rockwell Automation wyróżnia trzy techniki monitorowania stanu maszyn, w zależności od kosztów nieplanowanej przerwy w pracy maszyny (awarii), jej skutków, oraz czasu od pojawienia się wyraźnych oznak pogorszenia się stanu maszyny, do awarii. 

Są to

*   monitorowanie online ciągłe z zabezpieczeniem  

*   monitorowanie online nadzorowe z automatycznym zbieraniem danych w określonych odstępach czasowych

*   monitorowanie offline z okresowym ręcznym zbieraniem danych


Poniższy wykres przedstawia ideę tego podziału. Kategorie urządzeń (średniej ważności, bardzo ważne, krytyczne) pomaga określić analiza krytyczności majątku produkcyjnego. Dla każdej kategorii urządzeń jest przeznaczony odpowiedni:


© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE