DETEKTOR ULTRAD¬WIĘKOWY ULTRAPROBE® 9000ATEX


Ta wersja przyrz±du Ultraprobe 9000 posiada akceptację ATEX urz±dzenia Grupy II do pracy w atmosferze potencjalnie zagrażaj±cej wybuchem.


II 2 G, EEx ib IIC T3

9000pic.jpg

 


  

 Certyfikat ATEX obejmuje: główny przyrz±d UP9000, moduł skanuj±cy ultradĽwięki przenoszone drog± powietrzn±, moduł stetoskopowy do wykrywania ultradĽwięków przenoszonych drog± materiałow±, słuchawki nagłowne i generator ultradĽwięków.DETEKTOR ULTRAD¬WIĘKOWY ULTRAPROBE 9000EX1

Ta wersja przyrz±du Ultraprobe 9000 posiada akceptację ATEX urz±dzenia Grupy I do pracy w górnictwie. Przyrz±d jest pyłoszczelny. Miejscem jego używania może być także elewator zbożowy.

Oznaczenia przyrz±du wg certyfikatu Atex:

IIG - Ex ib IIB T3 Gb

          I M2 - Ex ib I Mb

        Oznaczenie I M2 to Produkty górnicze, Grupa I, Kategoria M2


W skład zestawu pomiarowego Ultraprobe 9000EX1 wchodz±: główny przyrz±d pistoletowy UP9000, moduł wykrywaj±cy ultradĽwięki przenoszone drog± powietrzn±, moduł kontaktowy do wykrywania ultradĽwięków przenoszonych drog± materiałow± i słuchawki nagłowne.

W górnictwie przyrz±d jest szczególnie użyteczny w zastosowaniach: diagnostyka łożysk tocznych wolnoobrotowych, smarowanie akustyczne łożysk tocznych i wykrywanie wycieków sprężonego powietrza.

Inne własno¶ci techniczne - jak ULTRAPROBE®9000

 

Oprogramowanie ULTRAPROBE 9000Atex


 

Więcej informacji - KONTAKT

 


© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE