DETEKTOR ULTRAD¬WIĘKOWY ULTRAPROBE® 550
 

Specjalizowany analogowy przyrz±d ultradĽwiękowy przeznaczony głównie do lokalizacji przecieków metod± ci¶nieniow±. Charakterystyka detekcji i zakres częstotliwo¶ciowy wykrywanych ultradĽwięków ustawione na stałe (bez możliwo¶ci regulacji jak w analogowym Ultraprobe 2000).

Maksymalna czuło¶ć ustawiona na 40 kHz na stałe (pasmo 36-44 kHz)

Pozostałe dane techniczne jak dla przyrz±du Ultraprobe 2000

 

Więcej informacji - KONTAKT


© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE