DETEKTOR ULTRAD¬WIĘKOWY ULTRAPROBE® 2000 Atex (Ex)

Ta wersja przyrz±du Ultraprobe 2000 posiada akceptację Ex do pracy w atmosferze potencjalnie zagrażaj±cej wybuchem.


II 2 G, EEx ib IIC T3    Inne własno¶ci techniczne - jak ULTRAPROBE® 2000

 

 
 

Certyfikat Ex obejmuje: sam przyrz±d UP2000, moduł skanuj±cy ultradĽwięki przenoszone drog± powietrzn±, moduł stetoskopowy do wykrywania ultradĽwięków przenoszonych drog± materiałow±, słuchawki nagłowne i generator UltradĽwięków WTG-2.


Więcej informacji -  KONTAKT

 

 © 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE