DETEKTOR ULTRAD¬WIĘKOWY ULTRAPROBE 10000
ULTRAPROBE® 10000 to jeden z najbardziej zaawansowanych przyrz±dów firmy UE Systems Inc do inspekcji ultradĽwiękowej.


Przy jego pomocy, inspektorzy mog± wykonywać analizę stanu maszyny lub instalacji, rejestrować dĽwięki, zapamiętywać dane i zarz±dzać nimi.

W przyrz±dzie wbudowane jest oprogramowanie dopasowane do okre¶lonych aplikacji. W zależno¶ci od wykonywanego rodzaju testu, wybiera się na miejscu pomiarów okre¶lony rodzaj oprogramowania przyrz±du. Do wyboru s± specjalizowane programy  dla 6 zastosowań: Ogólne (Generic), Przecieki (Leaks),Zawory (Valves), Łożyska (Bearings), Elektryczno¶ć (Electrical) i Para (Steam). Ultraprobe® 10000 automatycznie ustawia odpowiednie pola do zbierania danych. Poniżej pokazane opcje programu na ekranie przyrz±du do wyboru (menu). Wszystkie dane, s± w łatwy sposób przeładowywane do programu Ultratrend DMS.

Więcej informacji - KONTAKT


© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE